เกี่ยวกับเรา

RMS Publishing คือ องค์กรกลางจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์และค่ายเพลง จากร้านค้า ผู้ประกอบการ สถานบันเทิง หน่วยงานหรือองค์กรอื่นใดที่นำผลงานเพลงอันมีลิขสิทธิ์ไปทำซ้ำ

เผยแพร่เพื่อการค้า ให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรม โดยได้รับความไว้วางใจจาก เจ้าของสิทธิ์ให้เป็นผู้จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ในงานดนตรีกรรม เนื้อร้อง/ทำนอง ไม่ว่าจะเป็น บริษัท องค์กร ค่ายพันธมิตร หรือครูเพลงดังมากกว่า 400 คนและเพลงมากกว่า 20,000 เพลงข้อแนะนำเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ บริษัท RMS Publishing

  1. ลิขสิทธิ์เพลง 1 เพลง สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 สิทธิ์คือ ลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรม กับ ลิขสิทธิ์ในงานโสตทัศนวัสดุ (ลิขสิทธิ์เพลงของ บริษัท RMS Publishing ส่วนใหญ่จะมีครบทั้ง 2 สิทธิ์ในที่เดียว จึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการที่ต้องจ่ายซ้ำซ้อนถึง 2 ค่าย)
  2. ผู้ใช้งานเพลงอันมีลิขสิทธิ์ต้องทำความเข้าใจลิขสิทธิ์, บริหารลิขสิทธิ์ให้เป็น
  3. เวลามีปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ให้ตรวจสอบ / ติดต่อที่ต้นสังกัด ทุกครั้ง (บริษัท RMS Publishing : 02-891-2400 ถึง 1)
  4. ถ้าท่านไม่มั่นใจเกี่ยวกับเพลงที่มีของท่าน ท่านสามารถขอรายชื่อเพลง Midi/Vcd จากทาง RMS Publishing ได้
**อัตราการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง เพื่อเผยแพร่ และทำซ้ำ ได้ที่นี่ << คลิ๊ก
**วิธีการชำระค่าลิขสิทธิ์ หรือค่าตอบแทน ได้ที่นี่ << คลิ๊ก
**ท่านสามารถอ่าน ความรู้เกียวกับลิขสิทธิ์, บทกำหนดลงโทษ ได้ที่นี่ << คลิ๊ก

เมื่อใดที่จะต้องชำระค่าลิขสิทธิ์ ?

  • เมื่อผู้ใช้งานเพลงได้นำเอาผลงานเพลงอันมีลิขสิทธิ์ไปใช้งาน “เพื่อการค้า” กล่าวคือ
  • ผู้ใช้งานเพลง >> นำผลงานเพลงอันมีลิขสิทธิ์ไปใช้เพื่อการค้า
  • ผู้ใช้งานเพลงจึงต้อง >> ชำระค่าลิขสิทธิ์ให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์เพลง

**ดังนั้น การใช้งานเพลงอันมีลิขสิทธิ์ เพื่อความบันเทิงภายในที่พักอาศัย จึงไม่ได้มีการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์แต่จะเป็นการรณรงค์ให้ใช้ของแท้แทน